Stratégia és biztonság

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email
Stratégia, biztonság, Működés optimalizálás, Digitális Stratégia, Digitális Transzformáció, Brightdea Solutions Kft. - Digitális transzformáció - Információbiztonság

Mindenki számára világos már, hogy a munkakörülményeink megváltoztak a COVID-19 tombolásával. Több nemzetközi kimutatás szerint, azonban nem csak a jelenlegi helyzet, de a vállalatok későbbi működését is befolyásolja, átalakítja majd ez a változás.

Ahhoz, hogy a jelenből sikeres jövőt kovácsoljunk vállalatunk számára, a változást kell kiszámíthatóbbá tennünk. Éppen ezért hatalmas felelősség hárult most a vezetőkre, hatványozódtak az azonnal megoldandó feladatok, melyek jelentősen érintik a HR és IT területek mellett a biztonság kérdéskörét.

Év elején még a nemzetközi és hazai felmérések megegyeznek abban, hogy a következő 12 hónap során a magyar vezetők 81%-a működési hatékonyság javítását tartja kulcsfontosságúnak vállalata sikeressége érdekében. Azonban a jövő üzletfolytonosságának fontos alappillére lesz a stratégiai tervekben a „kibervisszaélések” kockázatának a minimalizálása és tervezése. A teljesen az online megoldásokon alapuló vállalati stratégia tervezés – egy a változás hatását vizsgáló nemzetközi kutatás alapján az érettebb szervezetek esetében már felsővezetői szintre került át (41%)-ban -, mert itt kapcsolható leginkább össze az üzletfolytonosság és az innováció.

A biztonság szó egy virtuális térben több jelentéssel és nagyobb nyomatékkal is bír. A kibervédelem és az információbiztonság – egyben értékteremtő lépés – stratégiai célként ebben a kontextusban már kiemelt szerephez jut. Az IT biztonsági kockázatelemzés, kockázatmenedzsment segítségével a Vállalat versenyképessége is növelhető, azonban hiába segíthetik a feltárást nagyban a nemzetközi szabványok (pl. ISO/IEC 27001), ha nem tudja a menedzsment az IT stratégiát szorosan illeszteni a vállalati stratégiához.

Az információbiztonsági helyzetfeltárás vagy egy válsághelyzet okozta elkerülhetetlen változáskezelés egyben egy később megtérülő preventív intézkedés. Ez egy befektetés, vagy innováció, aminek a segítségével az informatikát érintő lehetséges kockázati tényezők, biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságok egyértelműen feltárásra kerülnek. Speciális helyzetek esetében a korábban alkalmazott eljárások elavulttá válhatnak és az IT biztonsági szint csökkenhet, ezért kiemelten fontos a szervezetek és a munkavállalók tudatossági szintjének maximalizálása a lehetőségekhez képest. Ennek eredményeképpen elkerülhetővé válhatnak az adott szervezet teljes IT rendszerére veszélyt jelentő támadások.

Egy hazai kutatásban a közép- és felsővezető válaszokban a változáskezelést a válság előtt a résztvevők 23%-a, míg a válság idején 65%-a választotta be az első három legfontosabb kvalitás közé. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban az előrelátó vállalatoknak fokozottan érdemes az üzletfolytonosság tervezésekor ezt figyelembe venni.

Az alkalmazott hazai, nemzetközi szabványok és ajánlások felhasználásával a Brightdea Solutions folyamatosan védi ügyfelei biztonságát. Az üzleti hatáselemzés (BIA), információbiztonsági kockázatelemzés, információbiztonsági irányítási rendszer és információbiztonsági stratégia kialakítása, vagy felülvizsgálata azért elengedhetetlen, mert az információbiztonsági kockázatok feltárásának és kezelésének legfőbb célja azoknak a kockázatoknak az azonosítása, amelyek a vállalat adatvagyonát veszélyeztetik.

Uniós felmérés szerint a magyar vállalatok korlátozott mértékben alkalmazzák a digitális technológiákat. Arra számítunk, hogy a mostani válság alapjaiban fogja megváltoztatni az IT- és vállalati kultúrát. Egy globális felmérésben az információbiztonsági költségvetésre a válaszadók közel kétharmada az éves árbevétel kevesebb mint 5 százalékát költi míg az IT-biztonságra – a válaszadók 38 százaléka – még 1 százaléknál is kevesebbet. A döntéshozóknak alkalmazkodniuk kell az megváltozott körülményekhez, amiket vagy maga a változás vagy az új technológiák megjelenése – virtuális térhez, tevékenységhez és akár munkakörhöz kapcsolódóan – megkönnyít, de adott esetben meg is nehezíthet. Jelenleg a kiberfenyegetettség és azok fokozódó komplexitása valamint az adatvédelemmel kapcsolatban egyre jobban felmerülő általános aggodalom képesek alakítani a legmarkánsabban a vállalat (kiber)biztonságát és stratégiáját.

Elérhetőség

Feliratkozás hírlevelünkre:

Copyright © 2020 Brightdea Solutions