Kockázatkezelés

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: linkedin
Megosztás itt: email

Mindenki számára világos már, hogy a munkakörülményeink megváltoztak a COVID-19 tombolásával. Több nemzetközi kimutatás szerint, azonban nem csak a jelenlegi helyzet, de a vállalatok későbbi működését is befolyásolja, átalakítja majd a jelen. Ahhoz, hogy a jelenből sikeres jövőt kovácsoljunk vállalatunk számára, a „most problémáit” kell megoldanunk. Éppen ezért hatalmas felelősség szakadt most a vezetőkre, hatványozódtak az azonnal megoldandó feladatok a HR és IT területek mellett. Ügyelniük kell a termelés fenntartására vagy az esetleges újraindítás sikerességére is. Mindezt teljesen az online térre utalva, kell menedzselniük, teljesen egyértelmű ezért a következő fontos alappilére a jövő üzletfolytonosságának: a visszaélések elkerülése.

Nemzetközi kimutatások szerint a 2008-as pénzügyi válsághoz hasonlóan, most is tapasztalható növekedés a gazdasági visszaélések számában, melyek főként a vállalati kontrollok átmeneti meggyengülését használják ki.

A vezetők kiemelt feladata pedig ebben a helyzetben a jól működő, kooperatív munka megteremtése és szervezése, valamint a szerződéses partnerek utánpótlása.

Azonban ezeket a folyamatokat nehezíti a már említett virtuális térre kényszerültség, a közvetlen, személyes kapcsolatok hiánya akadályozza a folytatólagos ügyintézéseinket.Kimondhatjuk, hogy a jelenben és a jövőre nézve is, hogy a vállalatoknak és azok vezetőinek hatalmas pénzügyi nyomással kell szembenéznie, hiszen a felelős üzleti működés iránt a társadalmi elvárás felerősödött. Ugyanakkor motiválhat is minket arra, hogy a visszaélésekre lehetőségeket adó hiányosságokat minél hamarabb orvosoljuk.

Elérhetőség

Feliratkozás hírlevelünkre:

Copyright © 2020 Brightdea Solutions